turgutlu mutlu son

Turgutlu Mutlu Son Masaj Salonu

Turgutlu Mut Son Masaj Salonu
Mısırlı Eski Yunanlılar tarafından sürtünme yağları ve cilde sürülmesi ile yapılan masajlar kabul edildi. Homer, Odyssey’nin Circe banyosunda nasıl lekelenme olduğunu anlatıyor. Yunanlı hekimler masajı sadece şifa amaçlı değil aynı zamanda günlük yaşamda, sporda, okullarda ve orduda da kullandılar. Turgutlu Mut Son Masaj Salonu Vatandaşlarda fiziksel terbiye sisteminde – sağlığı güçlendirmek için vücut masajı – fiziksel egzersizlerle verilen yeni bir masaj tipi ortaya çıktı. Gençler, masajın zorunlu bir konu olduğu spor salonlarında okudu. Turgutlu Mut Son Masaj Salonu Bir iyileşme yolu olarak masaj yapmayı öneren ilk Yunan doktorlardan biri Herodykos’tur (M.Ö 484-425). Öğrencisi Hipokrat, yoğurma dokusuyla masaj önerdi (MÖ 460-377). “Hipokrat Yemini” (“Corpus Hyppocraticum”) adlı kitapta yazar, fiziksel egzersiz ve masaj tekniklerinin hasta insanlar üzerindeki etkisini anlatıyor. Fizyolojik süreçleri uyararak selamlayıcı bir etkisi ile açıkladı. Bu söz, hiç kimseye ait değil, Hipokrat: “Bir doktor, birçok konuda ve aynı zamanda masajda da tecrübe edilmelidir”. Yoğurma yöntemlerine özel bir dikkat göstererek, “rahat uzuvun daha güçlü, gerilmiş birinin esnek olduğunu” vurgulayarak teşvik etti. Hipokrat, masajı çare olarak kuran kurucu olarak kabul edilir. Turgutlu Mut Son Masaj Salonu